Verhoog werknemer betrokkenheid & retentie met deze tips

Succes begint met duidelijk beleid. Maak eenvoudig duidelijke afspraken met uw personeel rondom remote werk met onze handige template👇

Work remote from abroad Template

Er is een directe relatie tussen bevlogenheid & prestatie

Volgens recente statistieken van Gallup kunnen bedrijven met personeel dat zich betrokken voelt bij hun werkgever rekenen op betere klantrelaties, extra organische groei en een hogere omzet. Bovendien blijkt uit een case study in HR analytics voor de Universiteit van Tilburg dat toewijding op werk ziekteverzuim en vrijwillig verloop vermindert.

Voor een werkgever zitten er duidelijke voordelen aan het verhogen van werknemersbetrokkenheid. Dit gebeurt niet vanzelf. Een cultuur creëren die werknemersbetrokkenheid cultiveert, vergt tijd en inspanning. Hierna volgen enkele tips voor HR-managers en teammanagers om te helpen bij het verhogen van werknemersbetrokkenheid.

Werknemer betrokkenheid stimuleren

Tips uit de praktijk

Hoe zijn de locals in Griekenland ?

Plan vaste feedback momenten

Nog geen decennium geleden vertrouwden veel bedrijven uitsluitend op jaarlijkse evaluaties om de kwaliteiten en betrokkenheid van hun werknemers te evalueren. Tegenwoordig volstaat zelfs een kwartaalrapport niet meer. Onderzoekers van de Harvard Business School ontdekten dat 72% van de mensen hunkert naar eerlijke en constructieve feedback op het werk, maar dat minder dan 5% gelooft dat managers die geven.

Een performance evaluatie of voortgangsgesprek hoeft niet formeel te zijn. Een wekelijks informeel één-op-één gesprek met een teamleider is een effectief middel voor verbetering. Dit type overleg is minder formeel en daardoor minder intimiderend. Ook biedt regelmatig overleg kansen voor snellere gedrag iteraties. Tijdens deze bila’s kan zowel opbouwende kritiek als waardering worden uitgesproken.

Steun persoonlijke ontwikkeling

Studies tonen aan dat persoonlijke ontwikkeling, door continue leren op werk en het volgen van trainingen, de betrokkenheid en productiviteit van werknemers vergroot. Werknemers ervaren een groter gevoel van doelgerichtheid na het volgen van een cursus in hun vakgebied.

Wanneer de nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van vaardigheden die niet specifiek zijn voor de functie, zijn de resultaten zelfs nog beter. Bijv. leren omgaan met stress, conflictoplossing of omgaan met fouten helpt en inspireert werknemers hun beste werk te doen.

TIP!    Om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren kunnen HR-managers zelf trainingsprogramma’s ontwikkelen of een beroep doen op trainingsmateriaal zoals webinars van derden.

Leuke activiteiten in Barcelona voor na werk

Bied werknemers flexibiliteit

Salaris is niet de enige factor die bepaalt of een werknemer gelukkig is in zijn of haar huidige rol. Flexibiliteit is het nieuwe buzz woord. Behoed werknemers tegen burn-out en eindeloos pendelen naar kantoor. Laat hen meer tijd doorbrengen met hun gezin of de wereld verkennen. Werk op afstand of een workation zijn uitingen van deze flexibiliteit.

Volgens deze online poll is 69 procent van de mensen minder geneigd om hun baan op te zeggen na een workation en vindt 83 procent hun baan leuker dan vóór de workation. De beste manier voor een bedrijf om persoonlijke zorg te tonen en medewerkers te motiveren die meer flexibiliteit nodig hebben, is dus om workations te omarmen.

Geef extra betekenis aan werk

Uit dit McKinsey-rapport kwam naar voren dat voor 70% van de mensen werk hun primaire bron van zingeving is. HR-managers spelen daardoor een belangrijkere rol in het leven van werknemers dan wellicht verwacht.

All other things being equal, wanneer werknemers hun werk minder zinvol vinden daalt productiviteit. Repetitief onbelangrijk werk kan vele vormen aannemen. Laat werknemers periodiek van rol wisselen binnen het team. Een open gesprek met een werknemer over hun energieniveau kan ook inzichten bieden voor verbetering.

Workation Algarve
Hoe werk je op afstand vanuit Spanje?

Vereenvoudig werkprocessen

Onnodig moeilijke of bureaucratische processen verlagen werknemer betrokkenheid en verhogen verloop. Moet een werknemer meermaals per week rapportages draaien die niet of slecht gelezen worden? Inlogprocedures met 3 of meer stappen? Het periodiek herzien van werkprocessen en protocollen en actief luisteren naar werknemer feedback hierover helpen bij het voorkomen van verloop.

Vraag om feedback

Wellicht nog belangrijker dan feedback geven is feedback vragen. Luisteren naar wat werknemers te zeggen hebben heeft een positief effect op een gevoel van waardering onder werknemers. Ook helpt het om een vertrouwenscultuur te scheppen waar goede ideeën of kansen voor verbetering onuitgesproken blijven.

Is Aruba een goede workation bestemming?
Work remote from abroad Template

Succes begint met duidelijk beleid

Het bevorderen van werknemersbetrokkenheid en behoud van talent vereist actie en in sommige gevallen wellicht een cultuur verandering. Begin vandaag op een laagdrempelige manier en download ons GRATIS Remote Werk template beleid.

 

Betrouwbare accommodaties die 100% aansluiten bij je workation beleid

WorkingfromHammock helpt bij het selecteren van de beste workation bestemmingen en accommodaties. Zo kun je eenvoudig een selectie maken die naadloos past bij je workation beleid. Bovendien sluit je zo workation spoilers als slechte verbindingen en geluidsoverlast uit.

Meer weten? Kom in contact